Informacje od administratora danych osobowych1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Śleziak, prowadzący działalność pod firmą’’OSCAR MEBLE” RAFAŁ ŚLEZIAK Ul.Wspólna 37, 43-360 Meszna NIP: 937-222-12-74, REGON: 240798667.
2. Osoba kontaktowa.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z : Rafał Śleziak , e-mail: biuro@oscarbaby.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania.

Cele przetwarzania danych osobowych:
a) realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem,
b) kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na  zapytanie,
c) przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja  reklamacji,
d) dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów,
e) realizacja wysyłki zamówionych newsletterów,
f) prowadzenie rachunkowości administratora, fakturowanie i wystawianie dokumentów księgowych,
g) wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji,
h) przeprowadzenie konkursów, publikowanie wyników , dystrybucja nagród.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego,
b) Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw,
c) Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów,
d)  Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych,
e) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

4. Sposób pozyskiwania danych osobowych.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

5. Przekazywanie danych osobowych.

Aby zapewnić odpowiednią organizację, obsługę i wykonywania umów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

6. Przekazywanie danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

Z racji tego, że  administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

7. Okres  przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane procesowi anonimizacji.

8. Prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Klientom przysługuje  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Można  skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

10. Podstawa prawna przekazania informacji.

Podstawa prawną przekazywania informacji jest art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").


Promocje

Oscar Baby to gwarancja ślicznych, ręcznie wykonanych z wysokiej klasy polskiej bawełny, elementów niezbędnych każdemu małemu dziecku, takich jak pościele dla dzieci w różnym wieku, dla niemowlaków, dla średniaków i przedszkolaków, pościel do wózka, kołyski oraz do łóżeczka, poduszki do spania, antyalergiczne wypełnienia pościeli dziecięcej, kocyki, ochraniacze do łóżeczka, pokrowce na przewijak i przyborniki na łóżeczko. Każda z naszych pięknych kolekcji zawiera również elementy dekoracyjne do pokoju dziecięcego jak narzuty, zasłony, falbany, poduszki dekoracyjne, girlandy ozdobne, baldachimy, maty do zabawy, obrazki, które dopełniają ogólną pozytywną estetykę dziecięcego świata. Dodatkowo tworzymy akcesoria takie jak rożki niemowlęce - beciki, poduszki do karmienia, okrycia kąpielowe, apaszki, woreczki na wyprawkę. Wszystko dopracowane z dbałością o najmniejsze szczegóły i bezpieczeństwo dziecka.